Tarmhälsans Grunder

Det blir allt tydligare att vår mag- och tarmhälsa handlar om så mycket mer än hur våra magar mår. Vi vet nu att maghälsa är grundläggande för hur alla kroppens organ fungerar och att vår mikrobiota, eller tarmflora, har en avgörande effekt på vår allmänna hälsa och välbefinnande. BioGaias forskningschef Gianfranco Grompone, tar oss igenom grundläggande fakta om mag- och tarmhälsa.

 Att ta hand om vår mikrobiota är som att ta hand om en trädgård. Du måste ta hand om alla växter var för sig så att alla ska må optimalt och du måste även förstå samspelet mellan dem. Du måste ge en viss typ av mat till en del av dem och en annan typ av mat till andra."

Gianfranco Grompone, Chief Scientific Officer

Vad är mikrobiota &
vad är den bra för?

Gianfranco förklarar att vi alla egentligen är vandrande ekosystem: "I våra magar lever en stor mängd mikroorganismer. Bakterier, jäst, svampar, virus och parasiter. Så vi är ekosystem. Vi är inte människor, vi är mikrobiella ekosystem."

Mikrober lever på och i oss, mestadels i ett ömsesidigt fördelaktigt förhållande. Cirka 90-95% av dessa mikrober finns i vår tarm. Tarmfloran, eller mikrobiotan, är som ett ekosystem av olika mikroorganismer och består av biljoner bakterier av tusentals olika arter. 

Mikrobiotan hjälper oss att smälta maten, reglera immunförsvaret, producera vitaminer och andra viktiga ämnen samt bekämpa skadliga bakterier och bryta ner gifter. En obalanserad tarmflora kan leda till en lång rad problem – allt från problem med magen och nedsatt motståndskraft mot infektioner till sömnsvårigheter och psykisk ohälsa.

Men varför är maghälsan så viktig?

"Vi vet nu att maghälsan är avgörande för hela kroppen. När vi studerar människor med diabetes, depression eller autism, finner vi att deras ekosystem har lägre mångfald och inte interagerar på rätt sätt med immunsystemet. Vi vet ännu inte om detta är en orsak eller en konsekvens, men vi vet att det finns ett samband mellan färre mikroorganismer och bakterier hos patienter med dessa sjukdomar. Så ett sätt att förbättra hälsan är att förbättra tarmhälsan genom att lägga till nyttiga mikroorganismer i systemet,” säger Gianfranco.

Vad är probiotika?

"Probiotika definieras som “levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder ger hälsofördelar hos den som intar dem. Dessa mycket små bakterier hjälper oss att må bättre”, säger Gianfranco Grompone, Chief Scientific Officer på Biogaia.

Dessutom måste en probiotisk produkt innehålla samma bakteriestam, eller stammar, och samma dos som den som använts i de kliniska studierna. 

På vilket sätt hjälper probiotika vårt immunförsvar?

Gianfranco förklarar att ”vårt immunsystem skyddar oss mot inkräktare, men det tränar också olika typer av celler som fungerar som larmsystem. Detta larmsystem måste vara aktivt med rätt intensitet och i rätt ögonblick. Probiotika tränar larmsystemet att bli exakt – de finjusterar det. De kan till exempel utbilda och träna cellerna i vårt immunsystem att identifiera vilka bakterier som är onda och goda. Så jag brukar säga att probiotika är lite som en tränare, en personlig tränare för våra immunceller."

Våra återförsäljare