EN INTRODUKTION TILL PROBIOTIKA

Lär dig om nyttiga bakterier och hur du använder dem

För inte så länge sedan trodde man att alla bakterier var dåliga. Det beror på att de första bakterierna som kunde identifieras var de som gjorde människor sjuka. Nu vet vi att nästan alla bakterier antingen är helt ofarliga eller till och med väldigt bra för hälsan. Vissa bakterier är absolut nödvändiga för vår överlevnad. Endast ett mycket litet antal bakterier är potentiellt skadliga för människor.

Bakterier beskrivs ibland som "bra" eller "dåliga". Bland de "goda bakterierna" är probiotika särskilt bra för hälsan.

Vad är probiotika?

Världshälsoorganisationen WHO definierar probiotika som "levande mikroorganismer som, när de intas i tillräckliga mängder, bidrar till hälsofördelar."

Sådana hälsofördelar kan vara att:

● Återställa en hälsosam balans i tarmen/matsmältningssystemet
● Lindra diarré
● Förbättra vissa psykiska tillstånd
● Stödja kardiovaskulära hälsan
● Möjligen minska svårighetsgraden av vissa allergier och eksem
● Lindra obehag i magen hos spädbarn
● Stödja munhälsan
● Minska symtomen av vissa matsmältningsbesvär
● Stödja benhälsan
● Stärka immunförsvaret

Hur vet man att ett probiotiskt kosttillskott är effektivt?

Det är viktigt att den specifika probiotiska stammen som en produkt innehåller anges på paketet och att samtliga hälsofördelar som förknippas med stammen har bevisats i kliniska studier. Produkter som utvecklats som ett resultat av dessa studier måste innehålla exakt samma stam och exakt samma dos som har testats i de kliniska prövningarna.

Vad är en probiotikastam?

Bakterier klassificeras i släkte, arter och stammar. Varje bakteriestam har en egen genetisk sammansättning som resulterar i olika egenskaper. En bakteriestam är en population av bakterier som härstammar från en enskild individ eller ren kultur. Bakterier av samma stam har specifika egenskaper som skiljer dem från bakterier av andra stammar, precis på samma vis som till exempel en Grand Danois har andra egenskaper än en Chihuahua, trots att båda är hundraser.

Olika probiotiska stammar har olika effekter

Olika probiotiska produkter innehåller olika probiotiska stammar. Det är därför det inte är tillräckligt specifikt att prata om till exempel mjölksyrabakterier eller "Limosilactobacillus reuteri". Det är viktigt att klargöra både arten och stamnamnet, till exempel Limosilactobacillus reuteri DSM 17938, för att veta vilka probiotika som avses och vilka fördelar man kan förvänta sig.

Det betyder också att till exempel två produkter som båda innehåller arten Limosilactobacillus reuteri, men olika stammar (till exempel L. reuteri NCIMB 30242 och L. reuteri DSM 17938) inte är desamma och inte är direkt jämförbara.

Förutom stammen, vad är viktigt i ett probiotiskt kosttillskott?

Förutom att kunna identifiera den specifika stammen som tillskottet innehåller och att försäkra sig om att den stammen har bevisats i kliniska studier, är det viktigt att de goda bakterierna är bevisade att nå tarmen levande. Probiotika som inte når tarmen levande är inte till någon nytta, oavsett hur mycket man tar.

Bra probiotika koloniserar även tarmen tillfälligt - det är detta som gör att probiotika kan hjälpa till att återställa en hälsosam balans mellan bra och dåliga bakterier i tarmen. CFU, eller "Colony-Forming Units" är en uppskattning av hur många livsdugliga bakterieceller det finns i en dos (som en tablett).

Även en bakterie som har förmågan att kolonisera tarmen, måste tas regelbundet för att nå tillräckligt höga nivåer för att uppnå korrekt kolonisering och få önskad effekt. Sådan kolonisering är ofta övergående, varför ett dagligt intag av probiotikatillskott rekommenderas för att säkerställa tillräckliga och stabila nivåer av probiotika i mag-tarmkanalen.

Vad är prebiotika?

Probiotika är levande bakterier som är bra för kroppen och prebiotika är mat för de nyttiga bakterierna. Prebiotika är kolhydrater, mestadels fibrer, från frukt och grönsaker, som människor inte kan smälta, men som probiotika älskar att äta. Att äta en varierad kost rik på frukt och grönsaker säkerställer att man får i sig tillräckligt med prebiotika för att stödja de nyttiga bakterierna i tarmen.

Om man äter en hälsosam kost, får man i sig så mycket probiotika att det blir onödigt med tillskott?

Eftersom det inte är möjligt att veta hur mycket nyttiga bakterier som finns i kosten, är det omöjligt att veta om man får i sig tillräckligt. Till exempel är ett sätt att öka mängden nyttiga bakterier i kosten att äta fermenterad mat, som innehåller en högre koncentration av goda bakterier. Men det går tyvärr inte att veta vilka bakteriestammar man får i sig eller i vilka mängder.

Av det skälet kan det vara bra att ta ett probiotiskt kosttillskott:

● Man vet exakt vilka stammar som finns och i vilka mängder
● Bakteriernas koncentration och livsduglighet säkerställs under hela produktens livslängd
● Effekterna är kliniskt bevisade

BioGaias L. reuteri forskning och produkter

BioGaias probiotiska produkter med Limosilactobacillus reuteri (tidigare känd som Lactobacillus reuteri) är bland de mest vetenskapligt väldokumenterade probiotika i världen. Hittills har effektiviteten och säkerheten hos BioGaias olika stammar av L. reuteri dokumenterats i 246 kliniska studier på cirka 20 000 personer i alla åldrar, (dec 2021).

BioGaias stammar av L. reuteri har testats i 120 studier på barn, från nyfödda upp till 18 år och i 126 studier på vuxna.

Våra återförsäljare